Blog
februar 17, 2012 by Generelle nyheter

Fornyet tillit hos Ekornes

Kai Roger Bjørdal gleder seg over fornyet tillit hos Ekornes med produksjon av nye glideringer til Stressless®.

Pla-Mek er valgt som leverandør av Ekornes sine nye glideringer til Stressless® og får dermed fornyet tillit hos møbelprodusenten som har vært en viktig kunde i 21 år.

– Ekornes er en viktig kunde for oss og har vært med siden starten av Pla-Mek i 1991. Totalt produserer vi over 120 ulike plastdeler til Ekornes sin produksjon. De største produktene vi lager er glideringene som er i Stressless®, sier markedssjef Kai Roger Bjørdal i Pla-Mek.

Glideringen er et produkt som hele stolen hviler på mot gulvet. Sammen med en annen plastdel utgjør disse funksjonen som får stolen til å snurre rundt.

Ekornes har nå satset på Pla-Mek for sine tre nye glideringer. Pla-Mek har utvidet kapasiteten i denne delen av produksjonen og har en produksjonslinje som er 100 % utnyttet til formålet.

– Pla-Mek vært en god leverandør til Ekornes i veldig mange år. Da vi gjorde et valg om nye verktøy var det naturlig å ha med Pla-Mek i prekvalifiseringsprosessen. De fikk oppdraget og har fått fornyet tillit som produsent av våre glideringer. De har i en årrekke vært leverandør av denne type komponenter og har opparbeidet god erfaring og kompetanse.

– Pla-Mek leverer mange produkter til vår produksjon og er en viktig leverandør som vi setter pris på. De er flinke til å produsere og har gode prosesser, sier innkjøper Jan Kåre Alvestad i Ekornes.

Finn oss på Google +