Blog
april 5, 2014 by Generelle nyheter

Pla-Mek AS kjøper Naustvegen 12 fra Europrofil AS og flytter hele sin virksomhet fra Stranda til Sykkylven.

Etter at Europrofil flyttet deler av sin produksjon fra Sykkylven til Nora i Sverige, har deler av Europrofils bygg på Aursneset i Sykkylven stått tomt. Europrofil bruker fortsatt deler av bygget til egen produksjon, og har også sin hovedadministrasjon i bygget. De resterende produksjonsarealer, samt noen kontorer, er for tiden utleide til ulike aktører, blant annet Consorzio, som skal ha tilhold i bygget til 31. desember i år.
Pla-Mek har i dag tilhold på Stranda, er i vekst og har behov for mer areal. Produksjonen foregår i dag på to fabrikker, og i tillegg har en lager i en tredje bygning. Det har over lengre tid blitt arbeidet med planer for et nybygg på Stranda for å samle all aktivitet under ett tak. Dette er gjort i samarbeid med Stranda Eigedomsselskap og Stranda Kommune. Å bygge nytt i dag er kostbart, og en har slitt med å få prosjektet finansiert. Dette har medført at Pla-Mek har søkt alternative løsninger både i og utenfor Stranda kommune.
Det er nå bestemt at Europrofil selger sitt bygg til Pla-Mek. Europrofil blir i fremtiden leietaker, og beholder sine nåværende lokaler. Pla-Mek vil selv benytte resten av bygget.
Europrofil har 25 ansatte, hvorav 20 har tilhold i Sykkylven. Av disse er 10 tilknyttet produksjonen. Pla-Mek har 18 ansatte, som alle vil få tilhold i bygget i Sykkylven.