Blog
april 15, 2013 by Generelle nyheter, Teknologi

Pla-Mek på Polymerdagene

Representanter fra Pla-Med sammen med representanter fra den svenske råvareprodusenten Polykemi. Fra venstre Thor Omenås (daglig leder Pla-Mek), Synnøve E. Solheim (produksjonsleder Pla-Mek), Carolina Haraldson (Polykemi), Svein Amundsen (teknisk leder Pla-Mek), Petter Schöld (Polykemi) og Johan Sonesson (Polykemi).

Polymerdagene gikk i år av stabelen på Gardermoen i dagene 4. og 5. april. Pla-Mek deltok med fire personer på arrangementet som samlet 160 personer fra både produsenter, leverandører og kunder av norsk plastindustri.

Den første dagen var i sin helhet ofret bransjens rammebetingelser. Bransjen skulle gjerne sett at landets naturressurser innenfor olje og gass ble videreforedlet i Norge og at landet kunne ha egne produsenter av råstoff til plastindustrien. I dag må dette kjøpes tilbake fra utlandet etter at norsk olje og gass er grunnlaget for deres produksjon. I paneldebatten rundt temaet stilte ledende norske stortingspolitikere som på den måten også fikk klar beskjed om bransjens tanker rundt rammebetingelsene i næringen.

Den andre dagen ble en mer faglig dag delt opp i flere sesjoner der sprøytestøping var en av dem. Andre sesjoner var kompositter, materialer og tilsetningsstoffer, samt en del med presentasjon av produkter og prosjekter med stort potensial. Sistnevnte viste med klar tydelighet at plast vil bli et enda viktigere materiale i fremtiden.

– Plast som materiale har fortsatt store utviklingsmuligheter. Den utviklingen skal vi i Pla-Mek være en aktiv del av. Det skal sikre oss og våre kunder innovative løsninger som gir konkurransefortrinn i fremtiden, sier daglig leder Thor Omenås i Pla-Mek som understreker viktigheten av Polymerdagene som en arena for å bygge kompetanse og relasjoner.

Finn oss på Google +