Blog
april 9, 2014 by Generelle nyheter

Samler all produksjon i Sykkylven

Med kjøpet av Europrofil-bygget i Sykkylven legger Pla-Mek grunnlaget for fremtiden. Før neste sommer er all produksjon flyttet til Naustvegen 12 i nabokommunen.

Daglig leder Thor Omenås (t.v.) og salgsleder Kai Roger Bjørdal ser frem til å samle produksjonen under ett og samme tak.

 

Med kjøpet av Europrofil-bygget i Sykkylven legger Pla-Mek grunnlaget for fremtiden. Før neste sommer er all produksjon flyttet til Naustvegen 12 i nabokommunen.
Bedriften har lenge søkt etter en løsning på for å få mer areal. En ny og betydelig kontrakt med Ekornes har gjort at bedriften har hatt det travelt for å finne en løsning. Etter at planene for nytt bygg ble vanskelig å gjennomføre, begynte man å lete etter andre alternativer. Da dukket Europrofil-bygget i Sykkylven opp. Nå har Pla-Mek kjøpt bygget på ca. 5 500 kvadratmeter og Europrofil skal selv leie en del av bygget. Pla-Mek har hatt en positiv utvikling og har behov for mer areal. I dag foregår produksjonen i to fabrikker, samt et eksternt lager. Konsekvensen er mye frakt av varer mellom lokalitetene og dårlig utnyttelse av personell. Det har gjort at nøkkelpersoner tidvis bruker mye tid på å kjøre mellom fabrikkene. Gleden er nå stor over å få samlet all produksjon under samme tak. – Dette er veldig gledelig for oss. For oss betyr samlet produksjon på en flate og under samme tak, økt effektivisering og lønnsomhet. Det er et viktig grep for å utvikle oss videre og for å være et konkurransedyktig alternativ for våre kunder. Andre effekter er mer effektiv bruk av personell, bedre utnyttelse av produksjonsutstyr, bedre logistikk og et sterkere fellesskap ved at alle bedriftens ansatte samles. – Og så er det heller ingen ulempe at vi kommer nærmere vår største kunde Ekornes. Det gjelder også våre øvrige kunder i området, samt at vi kommer nærmere Ålesund og lettere kan rekruttere fremtidig personell fra andre siden av fjorden. I sum er dette en svært god løsning for, sier daglig leder Thor Omenås. Flyttingen vil skje gradvis. De første maskinene vil komme på plass i det nye bygget i desember. Dette er en ny produksjonslinje for en ny kontrakt med Ekornes. Deretter vil flyttingen skje i etapper frem til neste sommer da alt utstyr skal være på plass og i bruk i Naustvegen 12. – Vi har klare ambisjoner fremover og vårt nye bygg er med på å legge grunnlaget for den planlagte veksten. I tillegg til store lokaler, har tomten utvidelsesmuligheter. Med dette går selskapet inn i en ny og spennende epoke der målet er å være den beste og mest attraktive produsenten av mindre sprøytestøpte tekniske deler i Norge innen 2020, avslutter Omenås.

Finn oss på Google +