Blog
april 28, 2015 by Generelle nyheter
Pla-Mek deltok på leverandørforum 2015 i regi av Norwegian Rooms®.

Leverandørforum 2015 er en ny og spennende møteplass i regi av Norwegian Rooms®.

Spennende start på klynge-samarbeid

Pla-Mek deltok på leverandørforum 2015 i regi av Norwegian Rooms®.

Norwegian Rooms® er en næringsklynge for norske ferdigvareleverandører innenfor møbel- og interiør. Møbel- og interiørbransjen har med dette, for første gang fått godkjent et prosjekt, med offisiell status som næringsklynge, og dermed etablert visjoner og mål for å utvikle bedriftenes konkurransekraft på den internasjonale arenaen. Bak initiativet til næringsklyngen Norwegian Rooms®, står 10 toneangivende, norske ferdigvareleverandører, med internasjonale posisjoner eller potensial. Videre vekst i klyngen vil skje blant bedrifter som tilstreber det samme. Bedriftene i næringsklyngen har med dette initiativet, fått en unik mulighet til å utvikle sin konkurransekraft, og etablere fellesprosjekter som gjør de til sterkere internasjonale aktører.

Klyngen samlet over 60 deltagere til Leverandørforum 2015, den 24. april.

– Å se på sine leverandører som en hvilken som helst ressurs i verdikjeden, handler om å sette leverandørutvikling i system, og grunnlaget for suksess er lagt, innledet Jan Ola Stranhagen, professor ved NTNU. Han var en av flere foredragsholdere på Leverandørforum 2015. Dette er ny møteplass, hvor kunde-leverandørrelasjonene vil settes i fokus, og utvikles gjennom strategisk læring. Hovedhensikten er å etablere en fast, årlig møteplass der møbel- og interiørbransjen kan møte sine viktigste leverandører, til felles strategisk og faglig påfyll. Møteplassen skal være en arena som skal bidra til felles forståelse for hva som vil kreves både med tanke på forbedringstiltak og videreutvikling av produkt og materialer.

– Dette er et veldig spennende prosjekt. Vi er allerede tungt inne i møbel, men ser at vi fortsatt har et betydelig potensiale. For oss var Leverandørforum 2015 en flott møteplass som vi håper blir en årlig arrangement.

– Vi gleder oss til fortsettelsen i klyngesamarbeidet og ser dette som startskuddet for en enda tettere tilknytning mot den norske møbelindustrien, sier salgsleder Kai Roger Bjørdal i Pla-Mek.

 

Finn oss på Google +