Stor interesse for 3D-printing
februar 12, 2016 by Generelle nyheter
Onsdag var det offisiell åpning av Pla-Meks nye fabrikk i Sykkylven. Tilstede var både ordfører, kunder, leverandører og samarbeidspartnere. .

Godt oppmøte og stor interesse for temakveld 3D-printing i regi av Møbelkraft, Pla-Mek og NTNU.

Stor interesse for 3D-printing

Hele 45 personer deltok på den nylig avholdte temakvelden om 3D-printing i regi av Møbelkraft, Pla-Mek og NTNU.

Målsettingen var å sette 3D-printing på kartet i forhold til møbelbedriftene. I tillegg var det ogsåbedrifter fra andre bransjer representert. Temakvelden presenterte hva 3D-printing er og hvordan det har vært jobbet med det i ulike perspektiver, også i et utdanningsperspektiv.

Helge Havnes, Stokke snakket om 3D-printing i produktutvikling og forskningsprosjektet Addform – printing av forminnsatser til sprøytestøping som blant annet gir spennende muligheter for småskalaproduksjon.

Håkon Raabe, Sintef Raufoss snakket om Sintef og NTNU som har jobbet i en årrekke med denne teknologien, og han delte sine erfaringer ved additiv tilvirkning.

Ola Jon Mork, NTNU snakket om deres rolle som støttespiller og læringsarena for regional industri.

Mer enn prototyping
– Vi fikk en god diskusjon om temaet og at 3D-printing er noe som kan brukes noe mer enn prototyping. Tradisjonelt sett har 3D-printing blitt brukt mest til prototyper og visuelle testinger. Nå er teknologien kommet så langt at den kan brukes til testing og småskala produksjonsserier.

Ola Jon Mork (t.v.) og Paul Steffen Kleppe fra NTNU snakket om mulighetene innenfor 3D-printing.

– På temakvelden var det tydelig at mange allerede vet en god del om teknologien. De av deltakerne som ikke allerede bruker teknologien til produktutvikling, så nok nye muligheter.

– Temakvelden skapte interesse for å se på mulighetene for å drive med småskala produksjon av produkter som kan brukes i vår produksjon. Med riktig teknologi og riktige råvarer kan de printede produktene benyttes i det ferdige produktet og ikke bare som en del av produktutviklingen, sier daglig leder Thor Omenås i Pla-Mek.


Stor interesse

Både under temakvelden og i etterkant har Pla-Mek fått tilbakemeldinger om at 3D-printing er av stor interesse. Den konkrete interessen har gjort at de nå er i kontakt med leverandører av denne teknologien og sine kunder for å finne de riktige løsningene.

– Vi ser på en konkret investering i 3D-printer, men vi ser ikke hele bildet ennå når det gjelder investeringen. Vi er på et undersøkelsesstadium, men er dette et tilbud våre kunder ønsker, så står vi klare for å investere, sier Omenås.


Raskere til markedet

– Det har skjedd mye og skjer fortsatt mye innenfor råstoff for bruk i 3D-printing. Nye råstoff gjør at vi nå i en del tilfeller kan printe deler med en kvalitet og styrke som matcher ordinær sprøytestøping. Det gjør det mer anvendbart for industrien og vil kunne bidra til at våre kunder raskere får testet ut produkter som gjør at de kan komme raskere på markedet med nye produkter og modeller. Kostnadene på testing og prøveproduksjon er også betydelig redusert ved at man ikke trenger støpeform.

– For vår egen del jobber vi nå med å bygge kompetanse innenfor denne teknologien i vår bedrift. Dette er et arbeid vi allerede har startet. Vi tror det vil kunne være en fordel for våre kunder at vi har kompetanse på begge fagfelter og at vi har mulighet til å tilby våre kunder både 3D-printing og sprøytestøping, sier Omenås.

Finn oss på Google +