Blog
september 28, 2011 by Generelle nyheter

Suksess med rør

Helnor selger, produserer og utvikler produkter for betjening og kontroll innen vann og avløp. Bedriften i Brumunddal har fått en betydelig eksport av sine varerør. Pla-Mek produserer en rekke plastkomponenter til bedriften.

H. Nordahl Hagen as ble etablert i Hamar av rørleggermester Helge Nordahl Hagen sen. i 1955. Våren 1970 startet de produksjon av «teleskopiske varerør» og i årene som fulgte utvidet de sitt produksjonsprogram med kumlokk og inspeksjonsluker. Produktene fikk navnet «HELNOR» som er en sammenføyning av forstavelsene i HELge NORdahl Hagen. 

Etter fisjonen i årsskiftet 91/92 ble produksjonen utskilt til et eget selskap «Helnor AS». HELNOR as er en av Norges få bedrifter som selv produserer for det norske VVS-markedet. Bedriften har hatt en jevn og god vekst de siste årene og omsatte i fjor for 27 millioner kroner. Helnor har i dag 11 ansatte.

De fleste produktene produseres i aluminium og plast. Pla-Mek produserer 6 ulike plastdeler som er viktige bestanddeler på Helnor sine tre varerør-typer som opplever økende etterspørsel, ikke minst fra våre naboland i Skandinavia. Helnor sin markedsandel på varerør er på hele 60 % i Sverige. De er også den ledende aktøren i det norske markedet.

– Vi er godt fornøyd med Pla-Mek som hovedleverandør av spesialproduserte plastdeler til våre produkter, sier Tor Inge Dalen i Helnor.

Finn oss på Google +