Blog
november 23, 2011 by Generelle nyheter, Teknologi

Vellykkede Polymerdager

Polymerdagene 2011 ble arrangert på Scandic Oslo Airport 8.-9. november. Nok en gang ble dette en viktig møteplass med godt oppmøte.

160 personer deltok på konferansen og flere nøkkelpersoner hos Pla-Mek deltok. På programmet stod en rekke interessante foredrag basert på temaene:

– Verdiskapning gjennom foredling
– Sprøytestøping
– Materialer og de gode produktene
– Kompositter
– Bærekraft

Dagen ble som vanlig nyttig og er en fin samling der produsenter, leverandører og kunder møter hverandre under temaet plast. 

Hvis du vil se nærmere på noen av foredragene, finner du dem her.

Polymerdagene 2011. Foto: Jon Hermansen

Finn oss på Google +