HMS og miljø

HMS og miljø

Kvalitetssystem

I 2006 utviklet vi det eksisterende kvalitetssystemet i samsvar med ISO 9001 standard.

Godkjenninger

Våre produksjonslokaler har alt som kreves for produksjon av emballasje til næringsmiddelindustrien.

HMS

Pla-Mek skal til en hver tid sikre en forsvarlig produksjon og drift som verner om mennesker, miljø og samfunn. Videre skal Pla-Mek fremstå som en attraktiv arbeidsplass med et trygt arbeidsmiljø.

Forum for sprøytestøping

Forum for sprøytestøping (FFS) skal bidra til å utvikle sprøytestøpeindustrien gjennom et utviklingsfellesskap mellom bedriftene i bransjen, samt kunder, leverandører og FoU-miljøer.

Finn oss på Google +