Kvalitet

Kvalitetssystem

Pla-Mek har inntil 2006 hatt eget utviklet kvalitetssystem, og hele tiden arbeid med å forbedre dette. I 2006 utviklet vi det eksisterende kvalitetssystemet i samsvar med ISO 9001 standard. Bedriften er ikke sertifisert, men arbeider kontinuerlig med utvikling av systemet.

Dette innebærer at systemet skal utvikles for å sikre styring av de fem hovedprosesser:

1. Kontinuerlig forbedring av vårt kvalitetssystem
2. Styre våre ledelsesprosesser
3. Styre vår ressursanvendelse
4. Styre vår produksjon
5. Måle, analysere og forbedre våre produkter og prosesser Bedriften styrer disse hovedprosessene for kontinuerlig å kunne tilfredsstille behov, krav og forventninger som våre kunder og myndigheter stiller til våre produkter i dag og i fremtiden.

Godkjenninger

I våre produksjonslokaler har vi den renhet som kreves for produksjon av emballasje til næringsmiddelindustrien. Pla-Mek har alle godkjenninger for å fremstille denne type emballasje.

– Medlemskap i Grønt Punkt Norge
– Medlemskap i Emballasjekonvensjonen

Produkter til bruk i næringsmiddelindustrien må godkjennes fra Emballasjekonvensjonen. Det ferdige produktet blir sent inn for migrasjonsanalyse og får utstedt et EK-sertifikat.

HMS

Pla-Mek skal til en hver tid sikre en forsvarlig produksjon og drift som verner om mennesker, miljø og samfunn. Videre skal Pla-Mek fremstå som en attraktiv arbeidsplass med et trygt og godt arbeidsmiljø.

Dette blir bl.a. ivaretatt gjennom et systematisk HMS arbeid:
• Årlig handlingsplan
• Internkontroller
• Risikovurderinger
• Bedriftshelsetjeneste
• Medarbeidersamtaler
• Miljøsertifikater

Dersom ulykker inntreffer, skal organisasjonen gjøre sitt ytterste for å redusere personskader og tap.

Finn oss på Google +