Blog
august 31, 2011 by Produkt Nyheter, Teknologi

Avansert produksjon av møbeldetalj

Pla-Mek er sannsynligvis alene i Norge om å ha maskiner for 3-komponent sprøytestøping av plast. Nå bruker vi vår avanserte maskinpark til å fullautomatisere produksjonen av en avansert detalj til Ekornes.

Produktet er en såkalt trekkstang som er i bruk på Ekornes sine Stressless® stoler og sofaer. Produktet sikrer bevegelses-funksjonen til nakkeputen (Plus™ System). Trekkstanga er 32 cm lang, består av tre ulike deler og er produsert i glassfiberarmert materiale. For at produktet skal bli gjenkjent av møbelfabrikken sine roboter, har høyre- og venstreversjonen hver sine farger.

Her tar vi i bruk en maskin for 3-komponent støping for å løse produksjon av to detaljer som er høyre- og venstreutgaver og som hver består av tre deler. En av delene støpes inn i den andre. Til slutt monteres dette sammen med en fjerde del. Produksjonen er integrert i en komplett linje fra råstofftilførsel til ferdig produkt i emballasje slik kunden ønsker det levert.

For å kontrollere produktet, legger roboten fra seg et komplett skudd for hvert trehundrede skudd.

Konsekvensen av en feil er veldig høy på dette produktet. Vi tester det derfor ulikt og med flere metoder. En optimert og stabil produksjon gjør at vi opplever minimalt med feil. Alternativet ville ha vært å bruke flere maskiner med montering etterkant, enten maskinelt eller manuelt.

En 3-komponentmaskin kan produsere et produkt med tre ulike produkt eller farger i en og samme prosess. Pla-Mek er blant de få eller kanskje alene om å ha denne type maskiner i Norge. Bedriften har to slike maskiner som gir et konkurransefortrinn i markedet. Ikke bare er det mer kostnadseffektivt, men det gir også muligheter for mer innovative og mer rasjonelle løsninger. I tilfellet med trekkstanga er det rasjonaliseringen som er den store gevinsten.

På avanserte produkter kan gevinsten være betydelig ved bruke flerkomponentmaskiner. I dette tilfellet får vi utnyttet hele produksjonslinjen til et kapasitetskrevende produkt, og all montering ved siden av støpeprosessen blir utført innen den ordinære syklustiden.

Ved måten produksjonen er lagt opp på, kan tilvirkningen av trekkstanga gå i 18 timer uten tilsyn.

Finn oss på Google +