Blog
august 31, 2011 by Produkt Nyheter, Teknologi

Global suksess med hakestøtte

NorMors AS på Gursken på Sunnmøre har global suksess med sin hakestøtte for døde personer. Med en tilsetting i plasten, gjøres produktet nedbrytbart

Det lille industrieventyret startet i 1997 da Mor Theresa døde. Bilder og film ble sendt verden over der Mor Theresa lå på ”lit de parade”. Da kom ideen om å lage en hakestøtte for døde. Produktet settes på den døde personen og sikrer at munnen holdes lukket.

– Min kompanjong hadde erfaring som sykepleier. Han fikk ideen da han så Mor Teresa på ”lit de parade”. Etter noe grubling for seg selv, tok han kontakt med meg som hadde noe erfaring i utvikling av plastprodukter. Vi utviklet produktet sammen og kom på markedet med hakestøtten i 2001. På veien var produktet innom mange institusjoner og bedrifter. Til slutt endte vi opp med Pla-Mek som produsent.

– Det er noen mer eller mindre dårlige løsninger på markedet. De fleste bruker en bandasje. I andre kulturer er det lagt både bøker og håndkle opp under haka for å holde munnen lukket. I motsetning til mange andre løsninger, kan vår hakestøtte enkelt settes på av en person og er nesten helt usynlig. Det har gjort at hakestøtten har blitt veldig godt mottatt i markedet.

Stor interesse for produksjonen av hakestøtter hos Pla-Mek. Fra venstre Mayu Tamura, Hirotada Fukukama og Mayu Tamura fra firmaet Brains Of Angel LLC i Japan.

– Vi har kommet inn i de fleste land i Europa. I tillegg selger vi noe i Japan. Vi har også prøvd oss i USA. De har en balsameringsforening som er veldig sterk og her syr de igjen munnen uansett. Balsameringsforeningen er ingen konkurrent, men heller en motstander i markedet. Derfor har vi valgt å fokusere på andre markeder, sier Emil Arne Kleppe i NorMors AS.

NorMors AS opplever økende etterspørsel etter hakestøtten. I Norge brukes produktet ved 40-50 % av alle dødsfall. I Sveits brukes hakestøtten ved ca. 40 % av alle dødsfallene. I andre europeiske land er markedsandelen noe mindre. Potensialet og markedet er enormt. I den industrialiserte delen av verden dør 1 % av befolkningen hvert år. I Tyskland alene dør det ca 850.000 personer hvert år.

– Vi satser nå først og fremst i Europa og i de markedene vi har aksept for vår løsning. Om 5-10 år har vi mål om å selge fire ganger så mye. Foruten Europa, er Japan veldig spennende. Når de først aksepterer et produkt, så skal alle ha det. Bare i Japan dør det ca 1 million mennesker naturlig pr. år. Med den kommende eldrebølgen i landet vil tallet komme opp i 1,2 millioner.

– Jo da, dette er et lite eventyr. Vi satset litt på feil hest de første to årene. Da henvendte vi oss til begravelsesbyrå. Senere innså vi at sykehus og eldresenter/sykehjem er den største kundegruppen.

– Vi har satset på å være distributør og har ett kontaktpunkt i hvert enkelt land. Pla-Mek har vært viktige i utviklingen av hakestøtten, både med sin nærhet og også med sin kompetanse på plast. I oppstarten hjalp de oss ved å gå inn som eiere av formverktøy. Pla-Mek har satset på oss og vi har opp gjennom årene fått et veldig tett forhold. Mange velger å produsere i Østen. Dette er et geometrisk avansert produkt og jeg tror ikke vi ville lyktes uten at vi kunne jobbe så tett sammen som vi har gjort med Pla-Mek, sier Kleppe.

Nå ser bedriften etter andre produkter.

Kleppe mener gravferdsbransjen er en veldig gammeldags bransje der de ikke har fokus på tekniske løsninger. NorMors ser mange ting som kunne vært gjort annerledes. Det vil kunne gi bedriften nye muligheter i årene fremover.

NorMors har fokusert sterkt på at hakestøtten skal være nedbrytbar. De har jobbet tett sammen med SINTEF om dette. Faktisk er hakestøtten utspringet til Nor-X Industry sitt produkt Renatura®, et additiv som bryter ned plast. Den nedbrytbare plastposen til Rema 1000 kommer fra samme teknologi.

Finn oss på Google +