Blog
juli 4, 2013 by Produkt Nyheter

Hvorfor plast?

Norner AS har for Plastindustriforbundet (PIF), som en del av Norsk Industri, utarbeidet en rapport basert på spørsmålet «Hvorfor plast?» Dette er en objektiv dokumentasjon av plastens fordeler og ulemper.

Vi i Pla-Mek synes selvsagt dette er av stor interesse og håper våre kunder vil synes det samme. Rapporten underbygger det potensialet som finnes for bruk av plast i et utall applikasjoner.

Rapporten synliggjør at plast er brukt til mye annet enn emballasje, selv om dette er den største enkeltanvendelsen. Den viser blant annet til at plast har bidratt sterkt til å revolusjonere sport og friluftsliv gjennom banebrytende produkter for bedre komfort og prestasjoner og i bilindustrien der avanserte plastkomponenter gir en signifikant økning av sikkerhet, komfort og støyreduksjon. Dette er godt kjent for oss, siden vi allerede produserer tilsvarende avanserte komponenter for våre kunder.

Det finnes en generell oppfatning blant mange at plast er mer negativ enn positiv, og vi i Pla-Mek synes det er positivt at det er fokus på å gjenvinne ressursen og finne løsninger for å ivareta de negative sidene med plast. Det er viktig med god tilrettelegging for gjenbruk, gjenvinning eller utnyttelse av plast gjennom hele livsløpet. Til sist kan den brytes ned til sin opprinnelse, dersom den likevel skulle ende ute i naturen.

I rapporten står det at «i forhold til andre materialer trenger man lite energi for å lage plast». Når den også krever lite energi for å bearbeides, viser det at sprøytestøping er en miljøvennlig metode for fremstilling av komponenter til de fleste formål.

Vi håper dere vil lese rapporten og tenke gjennom de muligheter som ligger foran oss, ved å ta i bruk det mest moderne materialet som finnes!

«Rapport: Rapport PIF Hvorfor plast 2013»

Finn oss på Google +