Blog
august 28, 2011 by Produkt Nyheter

Markedsleder i kontraktsmarkedet

FORA FORM er markedsleder i Norge når det gjelder stoler, sittegrupper og bord til kontraktmarkedet. Deres kolleksjoner har høstet en rekke nasjonale og internasjonale designpriser. Pla-Mek har de siste årene produsert mange plastkomponenter til deres produksjon.

Fora Form AS ble grunnlagt i 1929 av Petter Langlo og Jens Ekornes under navnet Møre lenestolfabrikk. I dag er bedriften markedsført under navnet FORA FORM.

Bruk av profesjonelle designere var allerede en viktig ledetråd tidlig på 50-tallet, og nærmere 60 designere har i større eller mindre grad påvirket historien, profilen og den kulturen som har blitt dyrket frem.

FORA FORM er en av Skandinavias ledende leverandører av stoler, sittegrupper og bord til kontraktmarkedet. Forretningsideen er å lage møbler til steder der mennesker møtes. Det er i møte med andre mennesker verdier skapes. FORA FORM skal gjennom kompetanse og helhetlige løsninger bidra til både sosiale og effektive møteplasser.

Bedriften har hatt krevende utviklingsprosjekter og leveranser bl.a. til Nationaltheatret, Det Norske Teater, Statsministerens kontor, Regjeringsbygget, Norges Bank, Oslo Lufthavn Gardermoen, Oslo Tinghus og Rikshospitalet. Prestisjeprosjekter har hatt sin innvirkning på kulturen og kompetansenivået i bedriften.

FORA FORM sine kolleksjoner har høstet en rekke nasjonale og internasjonale designpriser.
I dag er Fora Form den mest vinnende bedriften av Norsk Designråds «merke for God Design».

Pla-Mek har vært leverandør til FORA FORM siden 1994.

– Vi skiftet ut en av våre tidligere samarbeidspartnere til fordel for Pla-Mek. Vi har flere leverandører innenfor sprøytestøping av plast, der Pla-Mek har blitt en av de viktigste. Vi har et godt forhold til bedriften. De er serviceinnstilte, raske og lette å kommunisere med.

– Vi er en produsent som produserer i små serier. Selv om vi en små, håndterer Pla-Mek oss som kunde på en veldig god måte.

– Pla-Mek sin styrke er at de har greie på alt som dreier som om plastkomponenter, verktøybygging og plastmaterialer. Vi har ikke den kunnskapen og vi må benytte noen som kan det. Vi vet en del om hva vi skal ha, men det er de som kan plast. Det er ikke nok bare å kunne støpe noe. De må også vite mye om både konstruksjon og materialer. Dessuten kan de fikse et verktøy i en fart hvis det trengs. I tillegg har de en geografisk nærhet til oss som også er en fordel.

– I sum gjør dette at Pla-Mek er en leverandør vi ønsker å knytte tettere til oss i årene som kommer. De er kort og godt flinke, sier produktutvikler Helge Havnes hos Fora Form.

Finn oss på Google +