Blog
september 12, 2011 by Produkt Nyheter, Teknologi

Ny lafteknute i plast

Isolaft® har justert sitt konsept og lanserer i oktober sine nye hytter. Sentralt i dette står en tokomponent støpt lafteknute fra Pla-Mek.

Isolaft® AS har gjennom nesten ti år utviklet fremtidens laft, fra oppfinnerens unike idé og tro på det patenterte byggesystemet, til en industriell produksjon. Bedriften er lokalisert Eidsvika i Haram Kommune på Sunnmøre. Isolaft® er den eneste fullisolerte laftestokken som tilfredsstiller de strengeste kravene i byggeforskriftene for fritidsboliger. Isolaft® veggen innfrir en U-verdi på 0,22 W/m²K , som er fire-fem ganger bedre enn andre lafteprodusenter.

Vi har snakket med daglig leder Oddbjørn Hatløy i Isolaft® AS som har stor tro på fremtiden for produktet som den siste tiden har gjennomgått flere store endringer.

– De endringene vi har gjort den siste tiden er en konsekvens av de 10 årene med Isolaft®. Vi har hatt to hovedutfordringer. Det ene er at produktet ikke var produksjonseffektivt nok til at selskapet kunne å tjene tilstrekkelig med penger. Det andre momentet var at vi opplevde en viss skepsis og treghet i markedet til den visuelle profilen på våre hytter som hadde oval stokkform. Den skiller seg vesentlig fra tradisjonell laft. Det produktet vi nå lanserer vil se mye mer likt ut. Det nye produktet vil være av den samme gode laftestokken og ha styrke og stabilitet som er veldig mye bedre.

– For oss har dette handlet om å analysere det produktet vi hadde. Våre nye hytter vil ha andre materialtyper og mindre dimensjoner på tømmeret. Det har gjort at vi har fått tilgang til mye rimeligere tømmer og mer tømmer. Det bedrer våre kalkyler. I tillegg investerer selskapet et betydelig antall millioner i en mer automatisert produksjon. Produktet vil nå bli produsert på en helt ny måte. Den nye fabrikken er produksjonsklar fra 1. januar.
Byggeprinsippet med Isolaft® blir ikke endret. Vår verdenspatenterte selvlåsende lafteknute i plast står fortsatt sentralt. Vi har imidlertid utviklet en ny lafteknute som er litt smalere og litt lavere. I tillegg blir det støpt inn en pakning i lafteknuten som gjør at den stopper både vind og vann. Den nye lafteknuten sikrer at den blir tett på byggeplass og gjør det lettere for de som bygger våre hytter.

– Hva kan du si om Pla-Mek som samarbeidspartner?
– Jeg er ny i selskapet og begynte i jobben i desember i fjor. Jeg hadde ikke erfaring med verken Pla-Mek eller andre av leverandørene til Isolaft®. Jeg begynte med å analysere vår verdikjede og våre leverandører. Da vi startet prosessen med utvikling av en ny lafteknute gikk vi bredt ut både i Norge og utlandet for å finne en samarbeidspartner. Vi gikk veldig nøye og detaljert til verket. Det var både overraskende og gledelig at Pla-Mek allerede tidlig skilte seg ut. De hadde allerede på et tidlig stadium klare tanker om hvordan dette kunne løses og har en produksjon som er skalert riktig for oss. I tillegg er de rent geografisk i nærheten, og det er jo også en fordel. Nå kan vi reklamere med et helnorsk produkt i form av norsk lafteknute, norsk tømmer og norsk isolasjonsmateriale. Det er vi veldig stolte av, sier Oddbjørn Hatløy som gleder seg til å lansere det det nye konseptet under «Bygg reis deg»-messen på Lillestrøm i oktober.

Finn oss på Google +