Blog
juni 5, 2012 by Produkt Nyheter

Plast er fremtiden

Fra venstre: Thor Omenås, Geir Ove Vågsæter, Synnøve E. Solheim og Svein Amundsen. Kai Roger Bjørdal tok bildet.

Pla-Mek stilte sterkt på årets ELMIA-messe i Jönköping. Messen befestet utvilsomt inntrykket av at plast er fremtidens materiale.

Messen arrangeres i samarbeid med den større messen Fakuma i Tyskland og presenterer maskiner, utstyr og råvarer til den skandinaviske plastindustrien. ELMIA er et sted hvor trender og innovasjon står i fokus, men er fremfor alt en møteplass for plastindustrien.

Også en god del nordmenn var å finne på messa som er den nordiske plastbransjens største happening i år. Det gjorde det naturlig at det norske Forum for Sprøytestøping la sitt årlige treff til messa. Sammen med Svensk Plast Industri Foreining møttes de to landenes foreninger til felles arrangement med blant annet prisutdelinger for den svenske bransjen.

– Det var interessante dager med et innholdsrikt program bestående av både messebesøk og seminarer. Anerkjente Ulf Bruder var blant foreleserne. Han har blant annet gitt ut boken «Värt att veta om plast» og App’en Plastguiden (les mer om Bruder på http://www.brucon.se).

– Messen er et viktig treffpunkt for kunder, leverandører og samarbeidspartnere.  Dessverre var det få nyheter å finne i år.  Vi ser nok mer av de på neste års K-2013 som er verdens største plastmesse, arrangert i Düsseldorf hvert tredje år.

– Likefullt er det viktig for oss å delta på slike messer, sier Salgsleder Kai Roger Bjørdal som sammen med fire andre i Pla-Mek, besøkte ELMIA.

Maskinprodusenten Arburg stilte ut sin produksjon av micro-sprøytestøping der smeltingen av råstoffet i skjer i en skrue ved siden av den ordinære. I bildet ser vi Synnøve E. Solheim i dialog med Helmut Scröer, som viser frem en 8mm sylinderskrue.

Anerkjente Ulf Bruder var blant foreleserne.

Finn oss på Google +