Blog
november 23, 2011 by Produkt Nyheter

Suksess med ostehøvler

Bjørklund ostehøvler har fått sin renessanse. Av årsproduksjonen på rundt 700.000 går 80 % til eksport. De aller fleste har plastskaft fra Pla-Mek.

Thor Bjørklund & Sønner AS var verdens første ostehøvelprodusent og startet produksjonen i 1925 på Lillehammer. Finanskrisen bidro til at selskapet ble slått konkurs i 2009. Boet og merkenavnet ble kjøpt av Gudbrandsdal Industri (GIAX) i 2009 og har de to siste årene fått litt av en renessanse.

– Ja, i år har vi hatt store utfordringer med å holde tritt med etterspørselen. I år får vi en produksjon på rundt 700.000 enheter fordelt på 30-40 ulike modeller. Vi er markedsleder i Norge, men like fullt går 80 % av all produksjon går til eksport og aller mest går det til Holland. Der har vi en samarbeidspartner som selger Bjørklund ostehøvler både i Holland og som eksporterer til mange land i hele verden.

– Hva er årsaken til den økte interessen dere opplever?
– Hovedårsaken er lanseringen av ostehøvler og ostekniver som er klebefrie. Sammen med godt design, topp kvalitet og et godt merkenavn har dette gitt oss et solid løft i markedet siden vi tok over produksjonen her i Ringebu, sier administrerende direktør Kristen Gunstad i GIAX som gleder seg over utviklingen.

80 % av alle ostehøvler som leveres fra GIAX sin produksjon er med plastskaft fra Pla-Mek og hele deres suksess-serie med klebefrie ostehøvler er med plastskaft. Plast er dermed en viktig del av sluttproduktet.

– Vi byttet plastleverandør for et par år siden. Årsaken var mange reklamasjoner på brudd på våre skaft. Årsaken var at produsenten ikke holdt seg til vår materialspesifikasjon. Derfor begynte vi å se oss om etter en ny leverandør og valgte Pla-Mek.

– Vi er godt fornøyd med Pla-Mek som leverandør og ønsker om å videreutvikle vårt samarbeid i tiden fremover, sier Kristen Gunstad i GIAX som i dag fortsatt er den eneste ostehøvelprodusenten i Norge og som sysselsetter 12-14 personer til denne produksjonen.

80 % av de 700.000 Bjørklund-ostehøvelene som produseres årlig har plastskaft fra Pla-Mek.

Finn oss på Google +