Design og simulering

Design

Med over 500 artikler i vår produksjon, har vi i Pla-Mek mye erfaring å hente ideer fra, til hvordan nye produkter kan se ut. Å velge sprøytestøping av produktet er riktig når det er strenge krav til utseende eller styrke, og lønnsomt når det skal produseres store mengder.

Med sprøytestøping finnes det mange muligheter for å få til de mest fantastiske produkt, med funksjoner og farger og visuelle effekter. Det går an å støpe inn deler av metall, etiketter osv.. Vi kan anvende flerkomponent teknologi (2K/3K) og oppnå ulike farger på ulike deler av produktet, eller kombinere ulike råstoff i samme produkt. Dette kan gi produktet meget gode egenskaper og funksjoner. Det er mange muligheter, de avanserte koster bare litt mer…

I utvalget av råstoff finnes de mye å velge i mellom. Alt fra råstoff som erstatter metall, og myke råstoff tilnærmet gummi Mellom disse ytterpunkta finnes en mengde varianter å velge mellom til det enkelte produkt, og blant alle disse er det store variasjoner i egenskaper og pris.

Simulering

Det kan i noen tilfeller være nødvendig eller fordelaktig å simulere støypeprosessen, for å avdekke svakheter med detaljen eller produksjonen. Simulering vil gi oss svar på hvordan detaljen vil se ut i forhold til formverktøyets konstruksjon sett i sammenheng med råstoffet sine egenskaper og sprøytetekniske forhold. Vi vil avdekke problemer som ellers vil dukke opp ved prøvestøpningen. Vi kan da ta hensyn til dette før vi bygger formverktøyet, og unngå å gjøre kostbare feil.

Pla-Mek bruker programmet Moldex3D og tilbyr dette som en tjeneste i sammenheng med konstruksjon og framstilling av formverktøy.

Prototyper

Ofte er det smart å ta frem prototyper av detaljen før den endelige konstruksjonen. Det for å få se og kjenne på detaljen, vurdere en funksjon eller tilpasningen til andre deler. Vi kan ta frem prototyper i ulike materialer og farger. Det finnes flere metoder som 3D-printing, SLS og SLA.

Ordinære prototyper kan ha begrensninger i egenskaper som f.eks. overflate, styrke og seighet. En får derfor ikke alltid alle svar en ønsker med disse.

Vi anbefaler da å bygge en prøveform i stål eller aluminium, så vi sprøytestøper detaljen. Den får da egenskaper tilnærmet det endelige resultatet. I en prøveform blir det mulighet for å gjøre endringer, slik at det kan foregå som en del av utviklingsprosessen.

Prøveformen kan bygges så enkel at den ikke er egnet for serieproduksjon, men vi kan likevel produsere mindre antall for testing og i en oppstartsfase. Å gå veien om en prøveform er en veldig bra metode å kvalitetssikre konstruksjonen av detaljen, og kan gi gevinst både på tid og økonomi. Flere av våre kunder har hatt meget positive erfaringer med dette.

Finn oss på Google +