WikiPlast

WikiPlast

Som produsent og leverandør av tjenester innen sprøytestøping av plast, er det naturlig for oss å dele vår kunnskap. Vi har derfor satt i sammen vår egen database for ord og uttrykk innen faget. Håper denne er til nytte!

Søk her: