Blog
mai 5, 2014 by

Avrundet (Radiused)

«Tilbake til WikiPlast Index

Kant eller topp som er avrundet. Dette er vanlig for å unngå skarpe kaner/hjørner som gir svakhet i plastdelen. Når en radius legges til med hensikt til en kant av delen, refereres dette til som kile.

An edge or vertex that has been rounded. Normal procedure to achieve strength in a plastic part. When a radius is intentionally added to an edge on a part it is referred to as a fillet.

«Tilbake til WikiPlast Index