Blog
mai 5, 2014 by

Balansere innløp (Flow Balancing)

«Tilbake til WikiPlast Index

Tilpasse innlp og kanaler frem til kaviteter slik at alle kaviteter fylles likt, og oppnr samme trykk. Dette er viktig for at ettertrykket skal ha gi resultat for alle delene.

Modifying flow paths, particularly runner sections, so that all flow paths within a mold fill in equal time with equal pressure.

«Tilbake til WikiPlast Index
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Left
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Right