Blog
mai 5, 2014 by

Datablad for materiellsikkerhet (Material Safety Data Sheets)

«Tilbake til WikiPlast Index

Dokumentasjon angående giftighet eller farer knyttet til kontakt med enkelte substanser. Produsenten av plasten utarbeider disse databladene.

Documentation regarding the toxicity or hazards associated with contact with some substances. The manufacturer of the plastic prepares these data sheets.

«Tilbake til WikiPlast Index