Blog
mai 5, 2014 by

Deleplukker (Part Picker)

«Tilbake til WikiPlast Index

En tilleggsenhet som vanligvis er montert på den faste pressplaten og som når inn i den åpne støpeformen for å gripe deler og fjerne delene før neste støpesyklus. Kalles også robot. Denne enheten brukes når du ikke ønsker å slippe deler fra støpeformen ved innsprøyting. Se også Løpsplukker

An auxiliary unit usually mounted on fixed platen, which reaches into the open mold to grab parts and remove them prior to next molding cycle. Also called a robot, the device is used when you do not want to drop parts from mold upon ejection.

«Tilbake til WikiPlast Index