Blog
mai 5, 2014 by

Elastisitet (Elasticity)

«Tilbake til WikiPlast Index

Evnen et materiale har til raskt å gjenopprette sine tidligere dimensjoner etter fjerning av en last som har forårsaket deformasjon.

The ability of a material to quickly recover its original dimensions after removal of a load that has caused deformation

«Tilbake til WikiPlast Index