Blog
mai 5, 2014 by

Forlengelse, Brudd (Elongation, Break)

«Tilbake til WikiPlast Index

Økningen i avstand mellom to målemerker ved bruddpunktet dividert med opprinnelig avstand mellom merkene.

The increase in distance between two gauge marks at the break point divided by the original distance between the marks

«Tilbake til WikiPlast Index