Blog
mai 5, 2014 by

Fyllstoff (Filler)

«Tilbake til WikiPlast Index

Et additiv som tilføres et plastråstoff for å redusere kostnadene og/eller forbedre fysiske egenskaper, f.eks. hardhet, stivhet og slagfasthet.

An additive added to a plastic compound to reduce its cost and/or to improve physical properties, such as particularly hardness, stiffness and impact strength.

«Tilbake til WikiPlast Index