Blog
mai 5, 2014 by

Herder (Hardener)

«Tilbake til WikiPlast Index

En substans eller blanding av substanser som tilføres et materiale for å øke eller kontrollere herdereaksjonen som foregår.

A substance or mixture of substance added to a material to increase or control the curing reaction by taking part in it.

«Tilbake til WikiPlast Index