Blog
mai 5, 2014 by

Koeffisient for termisk ekspansjon (Coefficient of Thermal Expansion – CTE)

«Tilbake til WikiPlast Index

Måltall for endring av lengden for et materiale ved enhetsendring i temperatur, per lengdeenhet.

The change in length of a material for a unit change in temperature, per unit of length.

«Tilbake til WikiPlast Index