Blog
mai 5, 2014 by

Kollapskjerne (Side action) 

«Tilbake til WikiPlast Index

En glidende knastanordning på innsiden av støpeformen som muliggjør støping av deler med motslipp. Den motslippskapende overflaten av støpeformen holdes på plass under innsprøytingsprosessen og glir vekk før utstøting.

A sliding cam arrangement within the mold that allows for the molding of parts with undercuts. The undercut-creating mold face is held in place during the injection process and then lides out of the way prior to ejection.

«Tilbake til WikiPlast Index