Blog
mai 5, 2014 by

Kompresjonsmodul (Modulus in Compression)

«Tilbake til WikiPlast Index

Forholdet mellom maks. og min. for komprimeringstrykket som ved belastning av et plastprodukt oppnås for å finne elastisitetsgrensen for materialet.

The ratio of compressive stress to strain within elastic limits of the material.

«Tilbake til WikiPlast Index