Blog
mai 5, 2014 by

Konstruksjonsplast (Engineering Plastics)

«Tilbake til WikiPlast Index

Et bredt spekter som dekker plastråstoffer, med eller uten fyllstoff eller forsterkninger, med økte mekaniske-, kjemiske- og varmeegenskaper. Eks. er Polyamid og POM.

A broad term covering plastics, with or without fillers or reinforcements, which have improved mechanical, chemical and thermal properties over commodity grades of resins.

«Tilbake til WikiPlast Index