Blog
mai 5, 2014 by

Kontrollert friksjonsoppvarming (Controlled frictional heating)

«Tilbake til WikiPlast Index

Formromskanaler som er konstruert for å gi høyere smeltetemperatur i formrommet. Dette resulterer i lavere spenning i delen uten at det forårsaker materialforringelse på grunn av lang eksponering overfor forhøyede temperaturer i sylinderen.

Runners designed to deliver a higher melt temperature to the cavity. This results in lower stress levels in the part without causing material degradation due to long exposure to elevated temperatures in the barrel.

«Tilbake til WikiPlast Index