Blog
mai 5, 2014 by

Lineær krymping av støpeformen (Linear Mold Shrinkage)

«Tilbake til WikiPlast Index

Forskjellen mellom størrelsen av delen og størrelsen av formrommet i støpeformen. Kan beregnes ved konstruksjon av støpeformen, basert på krympfaktor for det enkelte råstoffet. Kan leses fra teknisk datablad.

The difference between the size of the part and the size of the mold cavity. Values given are often the average of a range. Each polymer has its range which can be given from the data sheets.

«Tilbake til WikiPlast Index