Blog
mai 5, 2014 by

Lukkekraft (Clamp force)

«Tilbake til WikiPlast Index

Kraft som maskinen trenger for å holde støpeformen lukket ved innsprøyting av plastmassen, fordelt på den totale overflaten i produktet/-ene. Størrelse på sprøytestøpemaskiner er målt i lukkekraft (tonn eller MPa) og sprøytesvolum(cm3).

The force required to hold the mold shut so resin cannot escape during injection. Measured in tons, as in “we have a 700 ton press”

«Tilbake til WikiPlast Index