Blog
mai 5, 2014 by

Molekyl (Molecule)

«Tilbake til WikiPlast Index

Den minste enhetsmengden som kan eksistere av seg selv og som holder på alle egenskapene til den opprinnelige substansen.

The smallest unit quantity of matter which can exist by itself and retain all of the properties of the original substance

«Tilbake til WikiPlast Index