Blog
mai 5, 2014 by

Motslipp (Undercut)

«Tilbake til WikiPlast Index

En del av delens geometri som forhindrer delen fra å støtes ut fra støpeformer med direkte uttrekk uten at en del av støpeformen passerer gjennom (og ødelegger) delen. Det enkleste eksempelet på en motslippfunksjon for en del er et gjennomgangshull plassert vinkelrett på retningen for delens utslipp. For å løse dette anvendes kjernetrekk eller sidetrekk-pinner(bakkeform).

A protuberance or indentation that impedes withdrawal from a two-piece rigid mold.

«Tilbake til WikiPlast Index