Blog
mai 5, 2014 by

Nedbryting (Degradation)

«Tilbake til WikiPlast Index

En skadelig endring i den kjemiske strukturen, fysiske egenskaper eller synlig skade p plastdelen forrsaket av eksponering overfor varme, oksygen, vrpkjenning eller andre eksterne pvirkninger. I sprytestping kan det tilsettes additiver for hindre nedbrytning, tilpasset det milj produktet skal brukes.

A deleterious change in the chemical structure, physical properties or appearance of a plastic caused by exposure to heat, light, oxygen, weathering or other external influence.

«Tilbake til WikiPlast Index
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Left
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Right