Blog
mai 5, 2014 by

Omgivelsestemperatur (Ambient Temperature)

«Tilbake til WikiPlast Index

Temperaturen i et materiale som omgir et objekt. Denne termen brukes ofte for å angi gjeldende romtemperatur.

The temperature of a medium surrounding an object. The term is often used to denote prevailing room temperature.

«Tilbake til WikiPlast Index