Blog
mai 5, 2014 by

Orientering av molekyler (Molecule Orientation)

«Tilbake til WikiPlast Index

Ordning av molekyler i smeltemassen Hvis molekylene er orientert(kristallint), er de innrettet med hver andre. Hvis molekylene ikke er orientert, er detilfeldig plassert(amorf). Vanligvis krymper orienterte materialer mer enn ikke-orienterte materialer.

The arrangement of the molecules of the melt. If the molecules are orientated, they are aligned with each other; if non-orientated they are not in alignment. In general, orientated material shrinks more than non-orientated material.

«Tilbake til WikiPlast Index