Blog
mai 5, 2014 by

Poissons tall (Poisson’s Ratio)

«Tilbake til WikiPlast Index

En konstant angående endringer i størrelse som oppstår når et materiale strekkes. Dette oppnås ved å dividere endringen i bredde per enhetslengde med endringen i lengde per enhetslengde.

The constant relating the changes in dimensions which occur when a material is stretched. It is obtained by dividing the change in width per unit length by the change in length per unit length.

«Tilbake til WikiPlast Index