Blog
mai 5, 2014 by

Polyetylen (PE)

«Tilbake til WikiPlast Index

Polyetylen (PE) består av en stor gruppe delkrystalline termoplaster. Polyetylen deles først og fremst inn etter densiteten som også er avgjørende for ulike mekaniske – og prosessmessige egenskaper i materialet.

Inndelingen er vanligvis som følger:
PE – LD = lav densitet 0,910 – 0,925 g / cm2
PE – MD = middel densitet 0,926 – 0,940 »
PE – HD = høy densitet 0,941 – 0965 »

Vanlige bruksområder er som for polypropylen, men polyetylen er nok noe mer brukt innenfor emballasjeindustri, spesielt innenfor de lavere densitetstypene.

«Tilbake til WikiPlast Index