Blog
mai 5, 2014 by

Polymer (Polymer)

«Tilbake til WikiPlast Index

Høy molekylvekt i en organisk forbindelse, naturlig eller syntetisk, der strukturen kan være representert med en gjentatt liten enhet, mer, f.eks. polyetylen, gummi eller cellulose. Hvis to eller flere monometre er involvert, oppnås et polymer.

High-molecular-weight organic compound, natural or synthetic, whose structure can be represented by a repeated small unit, the mer: e.g. polyethylene, rubber, cellulose. If two or more monomers are involved, a copolymer is obtained.

«Tilbake til WikiPlast Index