Blog
mai 5, 2014 by

Polymerstruktur (Polymer Structure)

«Tilbake til WikiPlast Index

En generell term som henviser til relative posisjoner etter form og uten bevegelse av atomer i et polymermolekyl.

A general term referring to the relative positions, arrangement in space, and freedom of motion of atoms in a polymer molecule

«Tilbake til WikiPlast Index