Blog
mai 5, 2014 by

Proposjonal grense (Proportional Limit)

«Tilbake til WikiPlast Index

Høyeste spenning som et materiale er i stand til å opprettholde uten avvik fra forholdet til spenning og tøyning. (Hookes lov).

The greatest stress which a material is capable of sustaining without deviation from proportionality of stress and strain. (Hooke’s Law).

«Tilbake til WikiPlast Index