Blog
mai 5, 2014 by

Prototypeverktøy (Prototype Tool)

«Tilbake til WikiPlast Index

En foreløbig støpeform som den endelige støpeformen skal bygges etter. Også ofte kalt prøveverktøy som en bruker i en utviklingsfase for å eksperimentere og gjøre endringer i, frem til endelig resultat.

A preliminary mold built upon which the final mold will be based. Often used to experience and make changes in, in the phase for development.

«Tilbake til WikiPlast Index