Blog
mai 5, 2014 by

Reaksjonssprøytestøping (RIM) (Reaction Injection Molding) (RIM)

«Tilbake til WikiPlast Index

Prosess som omfatter trykkstøtblanding av to eller flere reaktive væskekomponenter og innsprøyting i en lukket støpeform ved lavt trykk.

A process that involves the high pressure impingement mixing of two or more reactive liquid components and injecting into a closed mold at low pressure.

«Tilbake til WikiPlast Index