Blog
mai 5, 2014 by

Rissdannelse (Crazing)

«Tilbake til WikiPlast Index

En defekt i plastartikler som kjennetegnes av tydelige sprekker i overflaten eller veldige små frostlignende, interne sprekker fra spenninger i artikkelen som overskrider strekkfastheten i plasten.

Defect in plastics articles characterized by distinct surface cracks or minute frost-like internal
cracks, resulting from stresses within the article which exceed the tensile strength of the plastic.

«Tilbake til WikiPlast Index