Blog
mai 5, 2014 by

Robot (Robot)

«Tilbake til WikiPlast Index

En automatisk enhet for fjerning av deler ved utstøting fra en åpen støpeform i stedet for at delen faller. Se også deleplukker. Robotene kan også utføre tilleggsfunksjoner som inspeksjon, fjerne innløp, presis plassering av delene på et transportbånd osv.

Automated devices for removing parts upon ejection from an open mold rather than letting the parts drop. Also see parts picker. Robots also can perform secondary functions, such as inspection, degating, precise placement of parts on a conveyor, etc.

«Tilbake til WikiPlast Index