Blog
mai 5, 2014 by

Rockwell-hardhet (Rockwell Hardness)

«Tilbake til WikiPlast Index

Ml for overflatehardhet for et materiale. En verdi som er utledet fra kning i dybde for et avtrykk ettersom lasten av et stlinntrykkslegeme kes fra en fast minimumsverdi til en hyere verdi og deretter gr tilbake til minimumsverdien. Verdiene er angitt med bokstaver i anfrselstegn om samsvarer med en skala relatert til en gitt kombinasjon av last og forml.

A measure of the surface hardness of a material. A value derived from the increase in depth of an impression as the load of a steel indenter is increased from a fixed minimum value to a higher value and then returned to the minimum value. The values are quoted with a letter prefix
corresponding to a scale relating to a given combination of load and intension.

«Tilbake til WikiPlast Index
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Left
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Right