Blog
mai 5, 2014 by

– (Shear rate)

«Tilbake til WikiPlast Index

bevegelsen for et lag av smeltemasse som glir over laget under. Bevegelsen er snarere hastighetsrelatert enn kraftrelatert.

the rate at which a layer of melt slides over the layer below. Shear rate is velocity-related rather than force- related.

«Tilbake til WikiPlast Index
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Left
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Right